Säätiön tarkoitus
Pirkkalan vanhustentalosäätiö sr on merkitty säätiörekisteriin 2.1.1970.

Säätiön tarkoituksena on hankkia asuntoja mahdollisimman halpaa vuokraa vastaan sellaisille vähävaraisille Pirkkalan kuntalaisille, jotka eivät omilla varoillaan tai tuloillaan kykene vuokraamaan itselleen käyvällä vuokralla muualta asuntoa ja jotka ovat iältään yleensä 65 vuotta täyttäneitä ja asuneet Pirkkalassa kaikkiaan vähintään 10 vuotta. Vapaana olevaan asuntoon vuokralaisia otettaessa on pisimpään kunnassa asuneilla etuoikeus asunnon saamiseen. Avio-/avopuolisot tulevat kysymykseen vuokralaisina, kun molemmat tai toinen puolioista täyttää asumisaikaa koskevat ehdot.

Tämän tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö omistaa ja vuokraoikeuden nojalla hallitsee tontteja tai rakennuspaikkoja Pirkkalan kunnassa, rakennuttaa valtion asuntolainoituksen turvin tai muuten sanotuille tonteille tai rakennuspaikoille asuntotaloja sekä omistaa ja hallitsee niitä vuokraten asunnot edellisessä kappaleessa tarkoitetuille henkilöille.

Säätiö omistaa kokonaan Pirkkalan Kyöstillä osoitteessa Väinönkuja 2 sijaitsevan vuokrakerrostalo Pirkkalan Kyöstinkodon, joka on valmistunut ja käyttöönotettu 28.12.2016.


Säätiön hallinto

Pirkkalan vanhustentalosäätiö sr:n sääntöjen mukaan säätiön omaisuutta ja asioita sekä sitä edustaa viisijäseninen hallitus, johon Pirkkalan valtuusto valitsee kaksi ja Pirkkalan seurakunnan kirkkovaltuusto kaksi varsinaista jäsentä neljäksi vuodeksi kerrallaan, Pirkkalan eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta yhden varsinaisen jäsenen kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Säätiön hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä (vuonna 2021) Harri Aalto (pj), Antero Saksala (varapj.), Risto Koivisto, Janne Kivinen ja Topi Mäntysaari. Hallituksen sihteerinä toimii säätiön asiamies Ari Majasalmi 1.1.2022 lukien.

Pirkkalan valtuusto valitsi 19.2.2018 Pirkkalan vanhustentalosäätiön hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi Harri Aallon ja Janne Kivisen toimikaudeksi 2018–2021 ja nimesi hallituksen puheenjohtajaksi Harri Aallon ko. toimikaudeksi.

Pirkkalan kirkkovaltuusto valitsi Risto Koiviston ja Antero Saksalan 7.1.2019 säätiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi vuosille 2019–2022. Kirkkovaltuusto päätti 4.4.2019, että Antero Saksala jatkaa säätiön varapuheenjohtajana vuosina 2019–2022.

Pirkkalan eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta nimesi 9.4.2020 edustajakseen Topi Mäntysaaren säätiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi toimikaudeksi 2020–2021.

Säätiön toimintaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä asiamieheen tämän lomakkeen kautta.

Viestisi on lähetetty
Virhe, viestiä ei lähetetä.

Jättämällä yhteytietosi hyväksyt henkilötietojesi keräämisen ja säilyttämisen yhteydenottoa varten. Tietojasi käytetään vain yhteydenottopyyntösi käsittelyyn ja niitä säilytetään ainoastaan asian hoitamisen vaatiman ajan. Tietoja ei luovuteta muuhun tarkoitukseen. Tietosuojaseloste löytyy tältä sivulta.

Tietosuoja

Käsittelemme Pirkkalan vanhustentalosäätiössä henkilö- ja asiakastietoja vain siinä laajuudessa, kuin se on vuokratoiminnassa ja muussa säätiön toiminnassa välttämätöntä.

Tietojen käsittelytavat perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevasta asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin (asiakasrekisteri) rekisteriselosteesta.